Konštrukcie

Naša spoločnosť vyrába, dodáva a montuje oceľové konštrukcie celozvárané alebo skrutkované. Pre montáž používame hospodárne profily s dôrazom na minimalizáciu nákladov na spodnú stavbu.

Pri montáži kladieme dôraz na jednoduchosť a funkčnosť.

Tento proces podporujeme technickou dokumentáciou, statickým posudkom, realizačnou resp. výrobnou dokumentáciou.

  1. Oceľové konštrukcie pre priemysel a stavebníctvo
  2. Zákazkové oceľové konštrukcie

Povrchová úprava oceľových konštrukcií

  • Syntetické nátery
  • Polyuretánové a epoxidové nátery
  • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
  • Metalické pozinkovanie
  • Žiarové pozinkovanie ponorom